Акціонерам

Необхідна інформація для акціонерів.

ПОВІДОМЛЕННЯ позачергові збори: переглянути

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів: переглянути

Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів 11,04,2017р: переглянути

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів (доповнено): переглянути

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів: переглянути

Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів 26,09,2016р: переглянути

Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів: переглянути

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів власників акцій акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» про придбання належних їм акцій (оферта): переглянути

Безвідклична вимога: переглянути

Договір Кредобанк ескроу: переглянути

2016р.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів: переглянути

Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів 26,09,2016р: переглянути

Протокол 1: переглянути

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного / значного контрольного пакету акцій:

Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13655435, вул. Залізнична, 22, м. Івано-Франківськ, індекс 76018) повідомляє, що 11.09.2017 р. отримало від Івано-Франківської міської ради повідомлення №1061/01-20/03в від 29.08.2017 р. наступного змісту:

Керуючись статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що 28.08.2017р. між Фондом державного майна України (ідентифікаційний код 00032945, місцезнаходження: вул. Генерала Алмазова, будинок 18/9, м.Київ, індекс 01133) та Івано-Франківською міською радою (ідентифікаційний код 33644700, місцезнаходження: вул. Грушевського, будинок 21, м.Івано-Франківськ, індекс 76004) укладено договір купівлі – продажу пакета акцій Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, за наслідками виконання якого Івано-Франківська міська рада стане власником пакета акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13655435, вул. Залізнична, 22, м. Івано-Франківськ, індекс 76018) у кількості 77 859 520 шт., що становить 99,5 % статутного капіталу товариства. Міський голова Р.Марцінків

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Т.в.о.генерального директора Р.В.Терешко

Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій:

Керуючись статтями 65 та 652 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що 04.05.2018р. Івано-Франківською міською радою (ідентифікаційний код 33644700, місцезнаходження: вул.Грушевського, будинок 21, м.Івано-Франківськ, індекс 76004) набуто право власності одночасно на контрольний та домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13655435, вул. Залізнична, 22, м. Івано-Франківськ, індекс 76018) (надалі - товариство) у кількості 77 859 520 шт., що становить 99,5 % статутного капіталу товариства. Згідно з вимогами частини другої статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначаємо наступну інформацію:

1) Кількість акцій товариства, що належали Івано-Франківській міській раді та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 0 (нуль) штук;

2) Інформація про структуру власності Івано-Франківської міської ради в обсязі і за формою, визначеною рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.09.2017 р. №662: Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства станом на 04.05.2018 року № з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства пряма опосередкована сукупна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Івано-Франківська міська рада Івано-Франківської області 76004, м.Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 21 код ЄДРПОУ 33644700 ТГ 1 99,5 - 99,5 відсутній - Структура власності афілійованих осіб Івано-Франківської міської ради не надається, оскільки станом на дату цього повідомлення їм не належали акції товариства.

3) Найвища ціна акції, за якою Івано-Франківська міська рада придбавала акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття становить 0,4357 гривень (0 гривень 43,57 копійок) за 1 акцію (виходячи з ціни придбання в розмірі 33 920 000,0 гривень за пакет акцій в кількості 77 859 520 штук). Афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з Івано-Франківською міською радою, та придбавали акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття відсутні. Опосередкованого набуття права власності на акції товариства згідно з вимогами п.2 частини п'ятої статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» не відбувалось.

4) Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 04.05.2018 року. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Т.в.о.генерального директора Терешко Руслан Володимирович